FacebookTwitterLinkedinPinterestStumbleUponTumblremail
FacebookTwitterLinkedinPinterestStumbleUponTumblremail
FacebookTwitterLinkedinPinterestStumbleUponTumblremail
FacebookTwitterLinkedinPinterestStumbleUponTumblremail
Previous Next

Parentmeeting in Lodtunduh

The second week of April we organized a parent meeting at our school in Lodtunduh. The purpose of these meetings is to stimulate the parents to share their personal experience with having a child with a mental disability. By sharing the parents support and empower each other. Our teachers started with dancing together, and afterwards they gave a workshop “connecting” to each other. The parents shared their knowledge and experiences and feelings with each other. We were happy with this big attendance. Thanks parents for coming to the meeting. Together we standing stronger!

In de tweede week van april hebben we in Lodtunduh een ouder-bijeenkomst georganiseerd. Het doel hiervan is om de ouders te helpen hun persoonlijke ervaringen met elkaar te delen over hoe het is om een kind met een verstandelijke beperking te hebben. Door met elkaar te delen ondersteunen en versterken de ouders elkaar. De leerkrachten begonnen met samen te dansen en gaven een workshop rondom “verbinding met elkaar maken”. De ouders deelden hun kennis, ervaring en gevoelens. We waren erg blij met de hoge opkomst. Dank aan de ouders voor hun komst. Samen staan we sterker!

Have your say